Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników serwisu bet-kasyno.info zwanego dalej Administratorem serwisu.

1.1 Administrator serwisu przestrzega zasady ochrony praw i wolności każdej osoby w procesie przetwarzania jej danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do prywatności i tajemnicy życia osobistego i rodzinnego, które stanowi kluczowy aspekt i warunek jego działalność.

1.2 Polityka prywatności stosowana przez Administratora serwisu (zwana dalej Polityką) obejmuje wszelkie informacje o użytkownikach serwisu bet-kasyno.info, które Administrator może otrzymać podczas ich wizyty.

2. Ogólne definicje stosowane w polityce

2.1 Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych oznacza pracę z danymi osobowymi przy użyciu specjalistycznego oprogramowania.

2.2 Zablokowanie danych osobowych oznacza czasowe zaprzestanie ich przetwarzania, za wyjątkiem przypadków, gdy konieczne jest doprecyzowanie danych.

2.3 Serwis stanowi zbiór materiałów graficznych i informacyjnych, programów komputerowych i baz danych udostępniających informacje w Internecie pod adresem bet-kasyno.info.

2.4 System informacyjny danych osobowych to zespół danych osobowych i technologii informatycznych zawartych w bazach danych oraz środków technicznych przetwarzających dane.

2.5 Depersonalizacja danych osobowych to proces, w wyniku którego bez dodatkowych informacji staje się niemożliwe ustalenie własności danych osobowych konkretnego użytkownika lub podmiotu.

2.6 Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wszelkie operacje lub zestawy operacji dokonywane na danych osobowych przy pomocy technologii komputerowej lub bez niej. Obejmuje to gromadzenie, utrwalanie, systematyzację, gromadzenie, przechowywanie, aktualizację, modyfikację, odzyskiwanie, wykorzystywanie, przekazywanie, rozpowszechnianie, zapewnianie dostępu, depersonalizację, blokowanie, usuwanie i niszczenie danych.

2.7 Dane osobowe obejmują wszelkie informacje, które są bezpośrednio lub pośrednio powiązane z indywidualnie rozpoznawalnym lub możliwym do zidentyfikowania użytkownikiem witryny.

2.8 Użytkownik oznacza każdą osobę fizyczną odwiedzającą zasób internetowy bet-kasyno.

2.9 Przekazanie danych osobowych oznacza proces udostępniania informacji o danych osobowych konkretnej osobie lub grupie osób.

2.10 Niszczenie danych osobowych obejmuje działania, które nieodwracalnie eliminują informacje o danych osobowych, uniemożliwiając ich późniejsze odtworzenie w systemie, a także działania prowadzące do fizycznego zniszczenia nośników, na których dane były przechowywane.

2.11 „Cookies” to niewielkie ilości danych, które strona internetowa przesyła i przechowuje na komputerze użytkownika. Dane te są wysyłane w formacie żądania HTTP do serwera internetowego za każdym razem, gdy próbujesz uzyskać dostęp do strony witryny, aby zoptymalizować wygodę użytkownika.

3. Administrator strony może przetwarzać następujące dane osobowe użytkownika

3.1 Gromadzenie i analiza zanonimizowanych danych o osobach odwiedzających (w tym wykorzystanie plików cookies) odbywa się za pośrednictwem internetowych usług statystycznych, np. Google Analytics i innych.

3.2 W ramach swojej działalności Administrator Serwisu rejestruje następujące informacje o użytkownikach:

 • Imię i nazwisko.
 • Adres IP.
 • Lokalizacja.
 • Typ i wersja używanej przeglądarki.
 • Rozdzielczość ekranu użytkownika.
 • Język interfejsu przeglądarki.
 • Strefa czasowa, w której znajduje się użytkownik.
 • Używany system operacyjny.
 • Rodzaj urządzenia, z którego uzyskiwany jest dostęp.
 • Na stronie udostępniane są adresy e-mail do komunikacji, które obsługują te funkcje.

4. Cel przetwarzania danych osobowych

4.1 Cele przetwarzania danych osobowych użytkowników obejmują informowanie użytkowników poprzez wysyłanie wiadomości e-mail, a także zapewnienie dostępu do usług, zasobów informacyjnych i materiałów serwisu, jeżeli w serwisie przewidziano taką możliwość.

4.2 Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do informowania użytkownika o nowych produktach, usługach, ofertach specjalnych i różnych wydarzeniach. Jednocześnie użytkownik ma możliwość odrzucenia takich powiadomień w dowolnym momencie, wysyłając do administracji witryny odpowiednią wiadomość z prośbą „Wypisz się z wiadomości o produktach, usługach i ofertach specjalnych”.

4.3 Zanonimizowane dane zbierane za pośrednictwem serwisów statystycznych w Internecie służą do analizy aktywności osób odwiedzających witrynę. Informacje te pomagają ulepszać funkcjonalność serwisu i optymalizować jego zawartość, dzięki czemu jest on wygodniejszy i ciekawszy dla użytkowników.

5. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

5.1 Przetwarzanie danych osobowych użytkownika przez administratora serwisu następuje wyłącznie po samodzielnym podaniu tych danych przez użytkownika poprzez wypełnienie specjalnych formularzy w serwisie. Przesłanie danych osobowych do administratora za pośrednictwem serwisu oznacza zgodę użytkownika z aktualną Polityką Prywatności.

5.2 Administrator serwisu może przetwarzać dane użytkownika także w formie anonimowej, o ile ustawienia przeglądarki użytkownika dopuszczają przechowywanie plików cookies oraz włączenie technologii JavaScript.

6. Warunki zbierania, przechowywania, przekazywania i innych rodzajów przetwarzania danych osobowych

6.1 Administrator serwisu gwarantuje ochronę przetwarzanych danych osobowych poprzez zastosowanie szeregu środków prawnych, organizacyjnych i technicznych zgodnie z wymogami przepisów o ochronie danych.

6.2 Aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych, administrator serwisu podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia ich niezawodnej ochrony.

6.3 W żadnym wypadku dane osobowe użytkowników nie będą przekazywane osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo.

6.4 W przypadku wykrycia nieścisłości w jego danych osobowych, użytkownik ma prawo żądać ich poprawienia kontaktując się z administratorem serwisu.

6.5 Przetwarzanie danych osobowych jest ograniczone do czasu niezbędnego do wypełnienia obowiązków wynikających z regulaminu, do zaspokojenia prawnie uzasadnionych interesów administratora lub zgodnie z przepisami prawa. Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych poprzez przesłanie stosownej informacji administratorowi.

6.6 W celu ochrony danych osobowych użytkowników administrator podejmuje następujące działania:

 • Ograniczenie dostępu do danych wyłącznie do pracowników bezpośrednio zaangażowanych w obsługę użytkownika.
 • Podpisywanie umów o zachowaniu poufności z pracownikami.
 • Zawieranie umów o zachowaniu poufności z partnerami i kontrahentami zewnętrznymi, uniemożliwiających wykorzystanie danych w celach nieuprawnionych.
 • Szyfrowanie danych przy użyciu technologii SSL i innych usług.
 • Przechowywanie danych w postaci zaszyfrowanej na bezpiecznych serwerach, niedostępnych dla osób z zewnątrz.

6.7 Pomimo podjęcia wszelkich możliwych środków bezpieczeństwa, administrator serwisu nie może zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa informacji w formie elektronicznej ze względu na ich podatność podczas przesyłania i przechowywania.

7. Postanowienia końcowe

7.1 Użytkownicy mogą zażądać dodatkowych informacji o sposobie przetwarzania ich danych osobowych kontaktując się z administratorem serwisu poprzez udostępniony w tym celu formularz kontaktowy.
7.2 Wszelkie aktualizacje lub zmiany niniejszej polityki dotyczącej danych osobowych zostaną odzwierciedlone w tym dokumencie. Niniejsza polityka obowiązuje w sposób ciągły do ​​czasu zastąpienia jej nowym dokumentem.
7.3 Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, stosownie do nowości lub zmian w przetwarzaniu danych. W przypadku wprowadzenia krytycznych zmian użytkownicy zostaną powiadomieni na stronie.
7.4 Zaleca się regularne przeglądanie tej sekcji witryny, aby upewnić się, że zapoznałeś się z najnowszymi aktualizacjami polityki prywatności.
7.5 Zmiany w Polityce Prywatności wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania w serwisie.

Dodaj komentarz
offoffoff offoff

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Star Star Star Star 4.00
225% do 4500 PLN
Star Star Star Star 4.00
Bonus 150% do 7 500 €
do 3500 PLN + 200 darmowych spinów